Guțuleac Ludmila

Chirurg-otorinolaringolog

...

Specializarea:

Otorinolaringologie

Competențe

Studii: 
2008-2012: Studii postuniversitare prin Rezidenţiat în otorinolaringologie, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica Moldova

2002-2008: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica Moldova, Facultatea de Medicină Generală

Formare continuă: 

2021  Conferință Națională de ORL Pediatrie cu participare internațională , paticipare online

2020 “Complex pediatric Head and Neck Pathologies” zoom vebinar

2019 Actualitati in tratamentul rinitelor alergice, Chisinau, R. Moldova

2016 Actualitati in otologie, Chisinau, Republica Moldova

2015: Actualităţi în rinologie, Chişinău, Republica Moldova 2011: Alergia în otorinolaringologie, Chişinău, Republica Moldova
2014: The 13th Danube International Otorhinolaryngological Congress and The ENT National Congress, Cluj-Napoca, România  
2013: Urgenţe în otorinolaringologie, Chişinău, Republica Moldova
2013: Aspecte contemporane în tratamentul infecţiilor căilor respiratorii superioare şi inferioare, Chişinău, Republica Moldova
2012: Congresul balcanic de Chirurgie ORL, cap şi gât, Târgu-Mureş, România
2012: Congresul Român de Otorinolaringologie şi Chirurgie cervico-facială, Târgu-Mureş, Romania